Wydawnictwa

Badania nad wierzeniami Słowian - e-book

Książka „Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś, jutro” to efekt pracy Grzegorza Antosika i dr. Michała Łuczyńskiego, którzy o stan i perspektywy badań nad wierzeniami dawnych Słowian zapytali badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. W książce znalazły się wypowiedzi 33 naukowców z Polski i zagranicy reprezentujących różne dziedziny nauki. Nakład papierowy (400 egz.) został wyczerpany, obecnie dostępna jest bezpłatna wersja elektroniczna.

Baba Jaga Książka

Książka „Baba Jaga. Tajemnicza postać słowiańskiego folkloru” to tłumaczenie naukowej monografii poświęconej tytułowej bohaterce. Autor, Andreas Johns, uzyskał doktorat z zakresu badań nad językami słowiańskimi i słowiańską literaturą na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie także wykłada. Zajęcia dla studentów prowadzi również na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle. Książka (tylko w wersji papierowej) dostępna jest w sprzedaży. Ilość stron: 556.

Cena: 45 zł + koszty wysyłki. Zamówienia należy składać mailowo, pisząc na adres grodziskoowidz@gmail.com.

Bóg się szerzy - okładka płyty

Przedstawione na płycie „Bóg się szerzy” pieśni nawiązują do najstarszych pokładów polskiej kultury ludowej. Wyrażają one wiarę w magicznie sprawczą moc słowa, które wyśpiewane w rytuale sprowadza między ludzi szczęście i łaski sił duchowych. Obecna w pieśniach symbolika świata przyrody ożywionej, ciał niebieskich i zjawisk astronomicznych jest śladem dawnych wierzeń mitologicznych, wpisanych w najbardziej archaiczne elementy zimowej obrzędowości ludowej, związanej z grudniowym przesileniem słońca, czyli Szczodrymi Godami. Więcej o projekcie

Cena: 30 zł + koszty wysyłki. Zamówienia należy składać mailowo, pisząc na adres grodziskoowidz@gmail.com.

© 2023 A Marketpress.com Theme

Współpraca przy tworzeniu strony wirtuo.pl