Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna kierowana jest do szkół oraz innych grup zorganizowanych młodzieży i dzieci.

ZWIEDZANIE MUZEUM

Muzeum przedstawia wyobrażenia dawnych Słowian dotyczące powstania i struktury Wszechświata, prezentuje także odtworzony mit o Marzannie i Jaryle, fragment świątyni oraz posąg Świętowita z Arkony (zrekonstruowany w oparciu o zapiski XII-wiecznego kronikarza Saxo Gramatyka) oraz opowiada o przedchrześcijańskim rodowodzie wybranych tradycji i świąt, wciąż obecnych w naszej kulturze. Część muzeum zwiedza się w okularach 3D.

Bilety wstępu: 10 zł/osoba
Ilość uczestników: do 25 osób
Czas zwiedzania: 45-60 minut

LEKCJE MUZEALNE

Oprócz muzealnej ekspozycji stałej oferujemy także dodatkowo lekcje muzealne, podczas których prezentujemy następujące tematy:

  1. Bogowie dawnych Słowian
  2. Świat demonów dawnych Słowian
  3. Święta i praktyki obrzędowe dawnych Słowian
  4. Baba Jaga. Tajemnicza postać słowiańskiego folkloru

Koszt lekcji muzealnej: 200 zł/grupa
Ilość uczestników: do 50 osób
Czas trwania: 45-60 minut

Kontakt: kontakt@owidz.pl

© 2024 A Marketpress.com Theme

Współpraca przy tworzeniu strony wirtuo.pl