Wydawnictwa

Badania nad wierzeniami Słowian - e-book

Książka „Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś, jutro” to efekt pracy Grzegorza Antosika i dr. Michała Łuczyńskiego, którzy o stan i perspektywy badań nad wierzeniami dawnych Słowian zapytali badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. W książce znalazły się wypowiedzi 33 naukowców z Polski i zagranicy reprezentujących różne dziedziny nauki. Nakład papierowy (400 egz.) został wyczerpany, obecnie dostępna jest bezpłatna wersja elektroniczna.

Baba Jaga Książka

Książka „Baba Jaga. Tajemnicza postać słowiańskiego folkloru” to tłumaczenie monografii tytułowej bohaterki autorstwa dr. Andreasa Johnsa. Autor uzyskał doktorat z zakresu badań nad językami słowiańskimi i słowiańską literaturą na University of California w Berkeley, gdzie także wykładał. Zajęcia dla studentów prowadził również na University of Washington w Seattle. Książka (tylko w wersji papierowej) ukaże się w październiku 2020 roku.

Więcej informacji: https://zrzutka.pl/p3avs3

© 2021 A Marketpress.com Theme

Współpraca przy tworzeniu strony wirtuo.pl